• +421 948 222 098
 • info@motoduo.sk

Príprava na STK a EK

Ak policajt zistí, že vodič jazdí bez platnej STK alebo EK, môže zadržať doklady od vozidla. Na mieste vydá potvrdenie, v ktorom môže povoliť jazdu najviac na 15 dní. 

Doklady pre STK:

 • platné osvedčenie o emisnej kontrole
 • osvedčenie o evidencii
 • technický preukaz (ak bol vydaný)
 • ak bolo zadržené osvedčenie o evidencii: potvrdenie polície spolu s kópiou originálneho dokladu
 • ak bolo vozidlo prerobené na plyn: protokol o montáži plynového zariadenia
 • pri technickej kontrole sa predkladá aj osvedčenie o emisnej kontrole

Pri STK technici skontrolujú:

 • brzdovú sústavu
 • riadenie
 • nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby
 • rám a karosériu
 • osvetlenie a svetelnú signalizáciu
 • povinnú a zvláštnu výbavu
 • zaťaženie životného prostredia,
 • identifikátory vozidla

Výsledkom kontroly je protokol o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku. Pokiaľ ide o dočasnú spôsobilosť, vodič dostane čas na nápravu chýb a následne môže absolvovať opakovanú kontrolu. Tá stojí približne polovicu ceny riadnej STK.

Podobný postup platí aj v prípade, že technik označí auto za technicky nespôsobilé. Rozdiel je v tom, že vodič musí na vlastné náklady zabezpečiť odtiahnutie auta zo stanice. Ak v stanovenej lehote závady odstráni, môže absolvovať opakovanú kontrolu.